Sustainability – TIER

OLEMME TÄYSIN ILMASTONEUTRAALEJA

Tehtävänämme on mahdollistaa kestävää, saavutettavaa ja edullista liikkuvuutta kaikille. Ilmastonmuutos ei odota, ja meidän täytyy toimia nyt. Siitä syystä olemme tammikuusta 2020 alkaen sitoutuneet olemaan täysin ilmastoneutraaleja, ja olemme ensimmäinen mikroliikkuvuutta tarjoava yritys, joka on näin tehnyt.

Emme vähennä pelkästään lataamisesta syntyviä hiilipäästöjä, vaan myös tuotannosta, toiminnasta ja kuljetuksesta syntyviä päästöjä. Laskimme mukaan kaikki kasvihuonekaasut, jotka edistävät ilmastonmuutosta. Haluamme näyttää esimerkkiä ja kutsumme muita yrityksiä ja mikroliikkuvuuden tarjoajia liittymään mukaan ja olemaan ilmastoneutraaleja.

MATKAMME ILMASTONEUTRAALIIN LIIKKUVUUTEEN

MITEN ONNISTUIMME

Saavuttaaksemme tavoitteemme ilmastoneutraaliudesta kumppanimme ClimatePartner kanssa valitsimme kolmen vaiheen lähestymistavan. Se auttoi meitä paikantamaan päästömme, mutta myös tunnistamaan, missä voimme niitä eniten leikata. Kompensoimme loput päästöt vasta, kun emme voineet vähentää niitä enempää.

Vaihe 1:

Päästöjen laskeminen

Vaihe 2:

Päästöjen välttely ja vähentäminen 

Vaihe 3

Vaikutuksemme kompensointi

01

Laskeminen

MITEN LASKIMME ILMASTOJALANJÄLKEMME

Valitsimme GHG Protocolin Scope 3:n viitekehykseksi, jonka pohjalta laskemme vuoden 2020 päästömme. Siihen kuuluvat työmatkat, sähköpotkulautojen tuotanto ja toimitus, niiden lataus, päivittäiset toiminnot sekä kierrätys. Puhumme hiilineutraaliuden sijaan ilmastoneutraaliudesta, koska laskemme hiilidioksidin lisäksi mukaan myös muut kasvihuonekaasut, jotka vaikuttavat planeettamme ilmastoon.

02

Välttely ja vähentäminen

TUOTANTO JA TOIMITUS

Vähensimme päästöjämme:

 • Rajoittamalla hiilipohjaisten materiaalien käyttöä sähköpotkulautojemme tuotannossa
 • Parantamalla prosesseja yhdessä kumppaniemme kanssa
 • Valitsemalla toimitustavan, joka tuottaa vähiten päästöjä

02

Välttely ja vähentäminen

TOIMINNOT JA PÄÄKONTTORI

Vähensimme päästöjämme:

 • Using green energy to charge our fleet and run our warehouses
 • Ottamalla vaihdettavat akut käyttöön tehostamaan päivittäisiä toimintojamme
 • Korvaamalla dieselkäyttöiset pakettiautot sähkökäyttöisillä lastipyörillä ja pakettiautoilla
 • Tarjoamalla yrityksen virallisissa tapahtumissa pelkästään kasvisruokaa
 • Esittelemällä työntekijöille vähähiilisiä matkustustapoja

02

Välttely ja vähentäminen

KIERRÄTYS JA UUSI ELÄMÄ

Vähensimme päästöjämme:
 • Korjaamalla rikkinäiset sähköpotkulaudat
 • Kierrättämällä uusinta teknologiaa sisältävät ylimääräiset osat kierrätyskumppaneidemme avulla
 • Antamalla vanhemmille sähköpotkulaudoille uuden elämän myymällä niitä (myTIER Kompensointi

03

Kompensointi

SUOJELEMME 8.400 JALKAPALLOKENTÄN EDESTÄ METSÄÄ

Koska emme saaneet vähennettyä kaikkia päästöjämme nollaan, kompensoimme loppuja päästöjämme suojelemalla alueita Euroopassa ja Amazonasissa metsien tuhoutumiselta. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja kompensointiprojektien ansiosta, suojelemme yhteensä 6.000:ta hehtaaria sademetsää ja luomme työpaikkoja paikallisiin yhteisöihin erilaisten hankkeiden, kuten parapähkinäpuuviljelmien avulla.

Yhdessä ClimatePartner kanssa edistämme metsien uudistamista ja suojelua Etelä-Amerikassa ja Saksassa. Nämä eivät pelkästään hillitse ilmastonmuutosta, vaan auttavat myös paikallisia yhteisöjä, mitkä tekevät TIERistä sertifioidun ilmastoneutraalin yrityksen.

SITOUMUKSEMME

TIERin tavoite on muuttaa liikkuvuutta pysyvästi. Koska kestävä kehitys on yksi TIERin perusarvoista, seuraavana askeleena yritys on omaksunut Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet osaksi kestävän kehityksen viitekehystään.

TAVOITE 11

KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT

YHTEISÖJEN YHDISTÄMINEN KESTÄVÄSTI

TIERin tavoite muuttaa liikkuvuutta pysyvästi kulkee käsi kädessä sen kanssa, että helpotamme kestävien kaupunkien ja yhteisöjen kehitystä. Koska tämä on toimintamme ytimessä, TIER tukee vahvasti kestävän kehityksen tavoitetta 11 ja panostaa siihen. Tavoite 11 voidaan siis saavuttaa vain tukemalla ja sitoutumalla samalla tavoitteisiin 9, 12, 13 ja 17.

TAVOITE 9

KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA

TEKNOLOGIA, JOKA LUO OSALLISTAVAA LIIKKUVUUTTA

TIERin tavoitteena on toimia edelläkävijänä saumattomassa ja kestävässä liikkuvuudessa. Innovaatiolla ja teknologialla on valtavasti mahdollisuuksia vaikuttaa liikkuvuuden kestävään kehitykseen ja sen saavutettavuuteen ja edullisuuteen. Kehittämämme ohjelmisto ja liikkuvuusalusta painottavat tätä, ja ne ovat meidän panoksemme kestävän kehityksen tavoitteeseen 9.

Lue koko artikkeli lisätietoja varten

TAVOITE 12

VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

VAIHDETTAVAT AKUT

TIERin tavoitteena on asettaa standardit, koska se pitää kestävää kulutusta, tuotantoa ja toimintaa tärkeinä. Uuden toimintamallin esittely, alan ensimmäinen potkulauta varustettuna teknologialla, joka mahdollistaa akun vaihdon, ja erinomainen huolto- ja korjausohjelma ovat vain muutamia esimerkkejä teoistamme tavoitteen 12 eteen.

TAVOITE 13

ILMASTOTEOT

ILMASTONEUTRAALI LIIKKUVUUS ON TÄÄLLÄ

Jotta hillitsemme ilmastonmuutosta aktiivisesti, olemme vähentäneet hiilipäästöjä mahdollisimman paljon ja kompensoineet päästöjä tukemalla projekteja, jotka auttavat ympäristöä ja paikallisia yhteisöjä. Kannustamme ihmisiä aina käyttämään mikroliikkuvuuden ratkaisuja polttomoottoriajoneuvojen sijaan, jotta voimme vähentää liikkumisen päästöjä.

TAVOITE 17

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS

KUMPPANIT JOHTAVAT KESTÄVÄÄN SAATAVUUTEEN

Vahvojen ja pysyvien kumppanuuksien solmiminen oleellisten osakkaiden kanssa on tärkeää, jotta voimme tarjota kestäviä ja päästä päähän -liikkuvuusratkaisuja. TIER näyttää, kuinka tuotuna yhteen kaikki liikkuvuuden eri osapuolet, joilla kaikilla on ainutlaatuista osaamista, voivat tarjota saavutettavaa ja kestävää liikenneinfrastruktuuria kaupungeissa.  Lue koko artikkeli lisätietoja varten.

MUITA PROJEKTEJA

- Ilmastolakko:

TIER osallistui kansainväliseen ilmastolakkoon syyskuussa 2019 ja vaati toimia, kun Saksan hallituksen oli tarkoitus ilmoittaa ilmastopoliittisista tavoitteistaan. Kaikki TIERin työntekijät ottivat osaa mielenosoituksiin, joita järjestettiin ympäri Saksaa ja Eurooppaa.

No2crimes

No2Crimes on voittoa tavoittelematon järjestö, joka työskentelee torjuakseen rikollisuutta malmöläisten nuorten keskuudessa. TIER on No2Crimesin ylpeä tukija ja lahjoitti potkulautoja järjestön viikoittaiselle ”Night Walks” -tapahtumalle, jossa vapaaehtoiset kiertävät kaupunkia tukemassa apua tarvitsevia nuoria.

Naiset TIERillä:

Viime vuonna aloitimme Naiset TIERillä -verkkoseminaarisarjan. Sen tarkoituksena on inspiroida naisia johtamisen ja oppimisen esimerkkien avulla, jotta osaamista ja kokemuksia voidaan jakaa osastojen välillä niin TIERissä kuin muissakin start-upeissa ja työympäristöissä.

Puiden istuttaminen

Osana maailmanlaajuista kestävyysaloitettamme, TIER on sitoutunut suojelemaan Amazonin sademetsästä aluetta, joka vastaa 8.400:ta jalkapallokenttää. Maailmanlaajuisten tavoitteidemme lisäksi järjestimme rennon ja mahtavan hetken Berliinin pohjoispuolelle, jossa istutimme puita yhdessä ClimatePartnerin kanssa.

VALINTA ON SINUN:

ride climate-neutral!
with tier.

LISÄKYSYMYKSIÄ?

TIER Sustainability Management

sustainability@tier.app