Covid19 Update - TIER

CHRÁŇ SA.
JAZDI BEZPEČNE.

MOMENTÁLNE ŽIJEME VO SVETE S NÁLEPKOU COVID-19, V KTOROM JE PRE NÁS NAĎALEJ PRVORADÁ BEZPEČNOSŤ PRI JAZDE AJ BEZPEČNOSŤ KOMUNITY.

COVID-19 aj naďalej ovplyvňuje život v našich komunitách na celom svete. Nakazili sa už milióny ľudí a v mnohých krajinách a mestách ľudia zažívajú vzostup druhej vlny a znášajú s ňou súvisiace opatrenia na ochranu verejného zdravia, aby sa zastavilo šírenie vírusu. Medzitým sme sa už naučili o prevádzke služieb mikromobility s obmedzeniami kvôli vírusu COVID-19 množstvo vecí a náš prístup overujeme spolu s odborníkmi.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Bezpečnosť našich používateľov a tímov je pre nás prvoradá. Prijímame rozsiahle preventívne opatrenia podľa usmernení WHO, ako aj podľa miestnych nariadení. Podľa aktuálnych výskumov predstavuje povrchový prenos vírusu COVID-19 minimálne až žiadne riziko. K prenosu by mohlo dôjsť, ak by niekto, kto má COVID-19, zanechal na povrchu infikované kvapôčky a ďalší používateľ by sa tohto povrchu dotkol do 1 – 2 hodín. Napriek nízkemu riziku povrchového prenosu vírusu COVID-19 na e-kolobežkách je každé riziko stále rizikom a TIER ho chce zodpovedne znižovať.

Pre vyššiu bezpečnosť sme pre používanie našich e-kolobežiek a e-mopedov vytvorili a zaviedli tieto kľúčové opatrenia:

 • Na každom vozidle, na ktorom používateľ vymení vybíjajúcu sa batériu za nabitú a na ktorom sa vykoná prehliadka, sa zároveň vydezinfikujú všetky povrchy, na ktorých sa používateľ dotýka vozidla.
 • Vozidlá, ktoré prejdú údržbou a opravou v našich skladoch, sa predtým, ako sa schváli, že môžu znova ísť do aktívneho vozového parku, vyčistia a vydezinfikujú a následne sa znovu zaradia do obehu.
 • V mestách, ktoré majú e-kolobežky s boxmi s prilbou alebo e-mopedy:
  • Box alebo oddelenie s prilbou aj samotná prilba sa vydezinfikujú.
  • Boxy na prilbu sú vybavené sieťkami na vlasy a pravidelne vymieňané.

 

 • Naše usmernenia k ochrane zdravia a bezpečnosti a tiež relevantné aktualizácie oznamujeme našim používateľom cez správy v aplikácii, sociálne médiá a túto webovú stránku.

TIER si taktiež zakladá na dôkladnej prevencii v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti u našich zamestnancov. Vďaka tomu mohla spoločnosť TIER zostať prevádzkyschopná počas celej pandémie vírusu COVID-19 a mohla poskytovať služby mobility pri zachovávaní sociálneho odstupu. Pre ochranu nášho personálu sme prijali tieto kľúčové opatrenia:

 • Všetkým zamestnancom, ktorých prítomnosť pri prevádzke alebo riadení nie je nevyhnutná, sa odporúča naďalej pracovať na diaľku, predovšetkým zamestnancom, ktorí patria v súvislosti s vírusom COVID-19 k rizikovým skupinám.  
 • Zamestnanci majú nariadené dodržiavať medzi sebou 2 m odstup a nosiť po celý čas rúško okrem ich samostatného pracovného miesta. 
 • TIER odporúča, aby si zamestnanci často umývali ruky, hlavne po vstupe do skladu alebo kancelárie, pri návrate z pracovných služieb pri swapovaní alebo z iných miest a pred obedom a po ňom. Vedľa každého umývadla sú umiestnené pokyny k umývaniu rúk..
 • Zamestnanci majú nariadené vydezinfikovať si predtým, ako začnú ráno pracovať, svoje pracovné miesto. TIER tiež odporúča denne dezinfikovať zariadenia ako laptopy alebo telefóny.
 • TIER dáva k dispozícii dezinfekčné obrúsky a dezinfekčný prostriedok na ruky k všetkým vozidlám v prevádzke (e-dodávky a e-bicykle). Personál má nariadené dezinfikovať si ruky pred každou úlohou aj po nej (swapovanie batérií, dezinfekcia e-kolobežiek, opätovné vyváženie atď.).
 • Všetky prevádzkové vozidlá sa dezinfikujú pred každou pracovnou zmenou aj po nej.
 • Všetci naši zamestnanci sú zaškolení, ako si správne umývať ruky, dodržiavať hygienu a bezpečne zaobchádzať s našimi vozidlami.
 • Pracovné zmeny našich zamestnancov sme rozložili tak, aby sme obmedzili vzájomný fyzický kontakt pri našej dennej prevádzke na úplné minimum.
 • Všetci zamestnanci prevádzok majú k dispozícii osobné ochranné prostriedky (hygienické rúško, rukavice a dezinfekčný gél).
 • Pracovné stretnutia sa uskutočňujú cez konferenčné hovory/videohovory, aby sa obmedzil akýkoľvek blízky fyzický kontakt. Pracovné stretnutia v konferenčných miestnostiach sa môžu uskutočniť, len keď je to absolútne nevyhnutné, pričom sa dodržiava minimálny odstup 1,5 m.
 • Pracovné cesty sú povolené len v nevyhnutných prípadoch. 

Všetky opatrenia neustále prehodnocuje naša interná pracovná skupina pre COVID-19, ktorá monitoruje najnovšie informácie a miestne nariadenia, aby sa mohli podľa potreby opatrenia aktualizovať.

STAV NAŠICH PREVÁDZOK A DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB NA VŠETKÝCH TRHOCH

Keďže neustále monitorujeme situáciu, vidíme v mestách v týchto časoch obmedzeného sociálneho kontaktu potrebu bezpečných foriem dopravy. Stále sú tu ľudia, ktorí potrebujú dochádzať, hlavne ľudia zo sektoru zdravotníctva, alebo ľudia, ktorí pracujú v predajniach s tovarom nevyhnutnej potreby. V súčasnosti fungujeme vo všetkých našich mestách, pričom sme počas lockdownov spojených s vírusom COVID-19 rozšírili svoje prevádzky aj do ďalších 25 miest a priniesli tak do miestnych komunít bezpečnú mobilitu.

Všetky zmeny v našich prevádzkach sa dejú v otvorenom dialógu s príslušnými úradmi v daných mestách. Takisto sme prispôsobili naše prevádzky tak, aby boli schopné rýchlo reagovať na akékoľvek nadchádzajúce zmeny v dostupnosti našich služieb alebo kvôli požiadavkám zo strany mestských orgánov.

Prekonanie tejto krízy je spoločným úsilím všetkých členov každej komunity a TIER hľadá riešenia, ako čo najlepšie podporiť verejné a súkromné služby a vzájomnú pomoc, keď je na to akákoľvek príležitosť.

INFORMÁCIE O OPATRENIACH NA OCHRANU PRED VÍRUSOM COVID-19 PRE NAŠICH POUŽÍVATEĽOV A KOMUNITU

TIER nepretržite poskytuje usmernenia a aktualizácie cez našu aplikáciu, web a emaily. Okrem toho odporúčame všetkým ľuďom v našej TIER komunite, aby si pravidelne overovali aktuálne nariadenia na ochranu pred vírusom COVID-19 na miestnej aj národnej úrovni, ako aj usmernenia a globálne osvedčené postupy odporúčané WHO.

Bezprostredné informácie Svetovej zdravotníckej organizácie nájdete tu: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

USMERNENIA K OBMEDZENIU ŠÍRENIA VÍRUSU COVID-19 A OCHRANE PRED VYSTAVENÍM

 • Ak je to možné, pracuj z domu, hlavne ak patríš v súvislosti s vírusom COVID-19 k rizikovej skupine alebo si v pravidelnom kontakte s niekým, kto do tejto skupiny patrí. 
 • Vždy, keď je to možné, dodržiavaj za všetkých okolností sociálny odstup (2 metre).
 • Pravidelne si umývaj ruky vodou a mydlom aspoň 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii voda a mydlo, použi dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Ak je to možné, zabráň čo najviac kontaktu s očami, nosom a ústami, hlavne s neumytými rukami.
 • Smrkaj alebo kašli do záhybu lakťa a odvráť sa pri tom od ľudí alebo povrchov; alebo si zakry ústa a nos vreckovkou a vreckovku potom hneď vyhoď.
 • Vyhýbaj sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi.
 • Čisti a dezinfikuj predmety, ktorých sa často niekto dotýka.
 • Ak pociťuješ akékoľvek symptómy, odíď do karantény na 14 dní a oznám to príslušnému miestnemu úradu verejného zdravia podľa nariadení vydaných v tvojej krajine alebo meste. 

Záleží nám na našich používateľoch a komunitách. Záleží nám na tebe.

OD VŠETKÝCH NÁS V SPOLOČNOSTI TIER MOBILITY