Sustainability – TIER

SME ÚPLNE KLIMATICKY NEUTRÁLNI

Chceme poskytovať udržateľnú, prístupnú a cenovo dostupnú mobilitu pre všetkých – máme to zakódované v našej DNA. Klimatická zmena nebude čakať, a preto musíme konať teraz. Preto sme sa v januári 2020 zaviazali k úplnej klimatickej neutralite a stali sme sa stali prvou spoločnosťou z oblasti mikromobility, ktorá tak urobila.

Chceme viac ako znižovanie uhlíkových emisií nabíjaním a zaoberáme sa ich znižovaním pri výrobe, ako aj prevádzke a doprave. Sme zodpovední za všetky skleníkové plyny, ktoré prispievajú ku klimatickej zmene. Chceme viesť príkladom a vyzývame ďalšie spoločnosti a poskytovateľov mikromobililty, aby sa k nám pridali vo výzve klimatickej neutrality.

Naša cesta za klimaticky neutrálnou mobilitou

Ako sme to dosiahli

Aby sme dosiahli klimatickú neutralitu, v spolupráci s naším partnerom ClimatePartner sme si zvolili prístup v troch krokoch, ktorý nám pomohol nielen zistiť, kde emisie produkujeme, ale aj kde máme najväčší potenciál ich znižovať. Až v bode, kde sme už neboli schopní emisie viac znížiť, nastúpila ich kompenzácia.

Krok 1

Výpočet našich emisií

Krok 2

Vyhýbanie sa produkcii emisií a ich znižovanie 

Krok 3

Kompenzácia nášho vplyvu

01

Výpočet

Ako sme vypočítali našu klimatickú stopu

Ako rámec sme si zvolili Rozsah 3 podľa Protokolu o skleníkových plynoch (GHG) a podľa neho sme vypočítali všetky emisie v dodávateľskom aj odberateľskom reťazci za rok 2020. Zahŕňa to pracovné cesty, výrobu aj doručovanie e-kolobežiek, ich nabíjanie, dennú prevádzku a tiež recykláciu. Hovoríme o klimatickej neutralite namiesto uhlíkovej, pretože výpočet obsahuje nielen oxid uhličitý, ale aj ďalšie skleníkové plyny, ktoré ovplyvňujú klímu našej planéty.

02

Vyhýbanie sa produkcii emisií a ich znižovanie

Výroba a doručovanie

Naše emisie sme znížili takto:

 • obmedzujeme použitie materiálov s vysokými emisiami uhlíka potrebných na výrobu našich e-kolobežiek,
 • spolu s našimi partnermi zlepšujeme procesy,
 • volíme spôsob doručovania, ktorý má najmenšie emisie uhlíka.

02

Vyhýbanie sa produkcii emisií a ich znižovanie

Prevádzky a sídlo

Naše emisie sme znížili takto:

 • na nabíjanie nášho vozového parku a prevádzku našich skladov používame ekologickú energiu,
 • zavádzame vymeniťeľné batérie pre efektívnejšiu dennú prevádzku,
 • nahrádzame dieselové dodávky elektrickými nákladnými bicyklami a e-dodávkami,
 • na našich oficiálnych tímových akciách sa podávajú iba vegetariánske jedlá,
 • u našich zamestnancov zavádzame stratégiu nízkouhlíkového cestovania.

02

Vyhýbanie sa produkcii emisií a ich znižovanie

Recyklácia a „druhý život“

Naše emisie sme znížili takto:
 • opravujeme všetky poškodené e-kolobežky,
 • vďaka najnovším technológiám našich partnerov zaoberajúcich sa recykláciou všetky zvyšné súčasti recyklujeme alebo využívame na nové účely,
 • starším typom e-kolobežiek dávame druhý život tak, že ich posúvame na predaj (myTIER Scooter.)

03

Kompenzácia

Ochrana lesa veľkého ako 8 400 futbalových ihrísk

Keďže sme neboli schopní znížiť naše emisie na nulu, zostávajúce emisie kompenzujeme tak, že zachraňujeme oblasti v Európe a amazonskom pralese pred odlesňovaním a podporujeme ďalšie projekty kompenzácie emisií uhlíka. Vďaka zmierňovaniu zmeny klímy a kompenzačným projektom chránime iniciatívami ako pestovanie para orechov 6 000 ha dažďového pralesa a vytvárame pracovné miesta v rámci lokálnych komunít.

V spolupráci s ClimatePartner sme si zvolili kombináciu projektov na opätovné zalesnenie a ochranu lesov v Južnej Amerike a Nemecku. Tieto projekty nielenže zmierňujú klimatickú zmenu, ale tiež pomáhajú miestnym komunitám a zároveň vytvárajú z našej spoločnosti TIER spoločnosť s certifikátom klimatickej neutrality.

Our commitment

TIERs mission is to change mobility for good. As the next step, and the company’s commitment to sustainability as a core value, TIER has adopted the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) as its sustainability framework.

SDG 11

SUSTAINABLE CITIES & COMMUNITIES

sustainably connecting communities

TIER's mission to change mobility for good, goes hand in hand with facilitating the development of sustainable cities and communities. As this is at the core of what we do, TIER thereby strongly supports and contributes to the Sustainable Development Goal 11. That being said, SDG 11 can only truly be achieved by simultaneously supporting and committing to SDGs 9, 12, 13, and 17.

SDG 9

Industry, innovation & Infrastructure

TECHNOLOGY TO CREATE INCLUSIVE MOBILITY

TIER aims to lead the way towards seamless and sustainable mobility. Innovation and technology have a tremendous potential to contribute to the sustainable development of mobility, accessible and affordable for everyone. Our self developed software and mobility platform highlights this and our contribution to the Sustainable Development Goal 9.

Read full article for further information

SDG 12

Responsible consumption & production

swappable batteries

TIER aims to set the standard as it pertains to sustainable consumption, production, and operations. Introducing a new operations model, the industry’s first scooter with swappable battery tech, and a superior maintenance and repair program are just a few actions that underline our contribution to the Sustainable Development Goal 12.

SDG 13

Climate Action

climate neutral mobility is here

To actively mitigate climate change, we reduced our carbon emissions wherever we could. We offset the remaining by supporting climate mitigation projects that benefit the environment, as well as local communities. We will always encourage people to use micro-mobility solutions instead of internal combustion engine vehicles to further reduce mobility emissions.

SDG 17

Partnerships for the goals

PARTNERSHIPS TO DRIVE SUSTAINABLE ACCESS

Developing strong and lasting partnerships with all relevant stakeholders is crucial to providing sustainable, end-to-end mobility solutions. TIER showcases how every mobility player, each possessing a unique knowledge base — if brought together — can truly provide accessible and sustainable urban transportation infrastructures.  Read the full article for more details

ĎALŠIE PROJEKTY

- Demonštrácia za klímu:

Spoločnosť TIER sa v septembri 2019 zúčastnila na globálnej demonštrácii za klímu s cieľom zjednotiť sa a predostrieť požiadavky, keďže nemecká vláda sa chystala ohlásiť ďalšie kroky v klimatickej politike. Všetci zamestnanci spoločnosti TIER sa zúčastnili demonštrácií na viacerých miestach v Nemecku a Európe.

No2crimes

No2Crimes je nezisková organizácia v Malmö, ktorá sa zameriava na prevenciu zločinov u mladých ľudí. TIER hrdo podporuje No2Crimes. Spoločnosť s potešením poskytla svoje kolobežky tímu, ktorý chodí pravidelne raz týždenne na tzv. nočné hliadky, pri ktorých tím dobrovoľníkov obchádza mesto a pomáha mladým ľuďom v núdzi.

Ženy v spoločnosti TIER:

Minulý rok sme spustili sériu webinárov Ženy v spoločnosti TIER s cieľom inšpirovať naše kolegyne príkladmi vodcovstva a vzdelávania. Chceme tak umožniť výmenu vedomostí a znalostí medzi jednotlivými oddeleniami, a to v spoločnosti TIER, ako aj v ďalších start-upoch a pracovných prostrediach.

Sadenie stromov:

Ako súčasť našich hashtagových iniciatív v oblasti udržateľnosti sa spoločnosť TIER zaviazala k ochrane amazonských dažďových pralesov s veľkosťou ako 25 000 futbalových ihrísk. V rámci našich globálnych ambícií strávil náš tím TIER vo štvrtok (VLOŽIŤ DÁTUM) čas severne od Berlína sadením stromov spolu so spoločnosťou ClimatePartner v chladnejšom počasí, ale zato v úžasnej atmosfére.

VOĽBA JE NA TEBE:

"JAZDI A MYSLI NA KLÍMU! SO ZNAČKOU TIER."

MÁŠ ĎALŠIE OTÁZKY?

TIER Sustainability Management

sustainability@tier.app