Covid19 Update - TIER

LEV SÄKERT.
KÖR SÄKERT.

VI LEVER I COVID-19-VÄRLDEN, DÄR ANVÄNDARNAS OCH SAMHÄLLETS SÄKERHET FORTSATT HAR HÖGSTA PRIORITET.

COVID-19 fortsätter att påverka det globala samhället, hittills har miljontals fall rapporterats och många länder och städer ser en andra våg närma sig följd av nya krav på hälsoåtgärder för att stoppa spridningen. Vi har lärt oss mycket om att driva mikro-mobilitetstjänster under COVID-19-förhållanden och har samarbetat med experter för att utvärdera vårt tillvägagångssätt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Våra användares och våra teams säkerhet har högsta prioritet. Vi vidtar omfattande försiktighetsåtgärder och följer både WHO:s riktlinjer och lokala föreskrifter. Aktuell forskning visar att risken för ytöverföring av COVID-19 är liten eller obefintlig. Överföring kan ske om en användare vidrör en yta inom 1-2 timmar efter att någon som har COVID-19 har avsatt infekterade droppar på samma yta. Trots den låga risken för ytöverföring av COVID-19 på elscootrar är varje risk en risk som TIER har ansvar för att reducera.

Alla fordon som genomgår batteribyte och statuskontroll desinficeras samtidigt på alla ytor där användarens händer kommer i kontakt med fordonet.

 • Alla fordon som genomgår batteribyte och statuskontroll desinficeras samtidigt på alla ytor där användarens händer kommer i kontakt med fordonet.
 • Fordon som underhålls och repareras på våra lager rengörs och desinficeras innan de godkänns för återföring till den aktiva fordonsparken och används sedan på nytt.
 • I städer som har elscootrar med hjälmlådor eller elmopeder:
  • Hjälmlådan eller -facket desinficeras, så även hjälmen.
  • I hjälmlådor och -fack finns det hårnät som fylls på vid batteribyte.

 

 • Vi kommunicerar hälso- och säkerhetsriktlinjer samt relevanta uppdateringar till våra användare via notifieringar i appen, sociala media och denna webbplats.

TIER vidtar även försiktighetsåtgärder rörande våra anställdas hälsa och säkerhet. Detta har gjort att TIER har kunnat hålla verksamheten igång under hela COVID-19-pandemin och tillhandahålla mobila tjänster på socialt avstånd. Vi har vidtagit dessa huvudåtgärder för att skydda personalen:

 • Alla anställda vars roller inte är avgörande för drift eller administration rekommenderas att fortsätta arbeta hemifrån, i synnerhet de anställda som ingår i en riskgrupp för COVID-19.  
 • De anställda instrueras att hålla ett avstånd på 2 meter mellan sig och kollegerna, samt att alltid bära munskydd, utom vid den egna arbetsstationen. 
 • TIER rekommenderar att de anställda tvättar händerna ofta, särskilt efter att ha kommit in på lagret eller kontoret, återvänt från skiftbyten eller andra områden, samt före och efter lunch. Det finns anvisningar om handtvätt vid alla handfat..
 • Våra anställda är instruerade att rengöra sina arbetsstationer innan arbetet inleds på morgnarna. TIER rekommenderar att de även dagligen desinficerar bärbara datorer och telefoner.
 • TIER tillhandahåller desinfektionsservetter och handdesinfektionsmedel i verksamhetens alla fordon (elvans och elcyklar). Personalen instrueras att desinficera händerna före och efter varje arbetsuppgift (batteribyte, desinficering av elscooter, ombalansering etc.).
 • Verksamhetens alla fordon rengörs före och efter varje skift.
 • Alla anställda är undervisade i det korrekta sättet att tvätta händerna, i hygienfrågor samt i säker hantering av våra fordon.
 • Arbetsskiften för våra cityteam har förskjutits, vilket har reducerat de mänskliga kontakterna i den dagliga verksamheten till ett minimum.
 • Personlig skyddsutrustning (munskydd, handskar och handsprit) finns tillgänglig för verksamhetens alla anställda.
 • Vi begränsar närkontakterna genom att hålla möten via telefon/videosamtal. Möten kan hållas i konferensrum endast om det är absolut nödvändigt, och då med minst 1,5 meters avstånd mellan deltagarna.
 • Endast nödvändiga arbetsresor är tillåtna. 

Alla åtgärder granskas hela tiden av vår interna COVID-19-arbetsgrupp, som övervakar den senaste informationen och de lokala föreskrifterna för att vid behov uppdatera instruktionerna.

VÅR VERKSAMHETSSTATUS OCH SERVICETILLGÄNGLIGHET PÅ ALLA MARKNADER

Under vår kontinuerliga bevakning av situationen ser vi behovet av säkra transporter i städerna i dessa tider av social distansering. Det finns fortfarande personer som måste pendla, i synnerhet de som arbetar inom hälso- och sjukvård eller är anställda i butiker som säljer nödvändiga varor. I nuläget är vi aktiva i alla våra städer, och har startat verksamheter i hittills ytterligare 25 under COVID-19-restriktionerna, och därmed infört säker mobilitet i lokalsamhällen.

Alla förändringar i verksamheten sker i öppen dialog med de kommunala myndigheterna. Vi har även anpassat verksamheten så att vi kan reagera snabbt på kommande förändringar i servicetillgänglighet eller vid anvisningar från de kommunala myndigheterna.

Hanteringen av detta kräver en kollektiv insats från alla i varje samhälle och TIER undersöker hur vi på bästa sätt kan stötta offentliga och privata verksamheter samt hjälporganisationer när så är möjligt.

INFORMATION OM SKYDDSÅTGÄRDER MOT COVID-19 FÖR ANVÄNDARNA OCH SAMHÄLLET

TIER tillhandahåller kontinuerliga riktlinjer och uppdateringar via vår app, webbplats och e-post. Vi rekommenderar dessutom alla inom TIER-gemenskapen att hålla sig uppdaterade på lokala och nationella COVID-19-riktlinjer samt även de riktlinjer och globala anvisningar om bästa praxis som ges av WHO.

Direkt information från Världshälsoorganisationen finns på: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

RIKTLINJER FÖR ATT MINSKA SPRIDNINGEN AV COVID-19 OCH SKYDDA DIG SJÄLV MOT EXPONERING

 • Arbeta om möjligt hemifrån, särskilt om du tillhör en riskgrupp för COVID-19 eller har regelbunden kontakt med någon som gör det. 
 • Håll under alla omständigheter socialt avstånd (2 meter) när så är möjligt.
 • Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om tillgång till tvål och vatten saknas.
 • Undvik så långt möjligt att vidröra ögon, näsa och mun, framför allt om du inte har tvättat händerna.
 • Nys eller hosta i armvecket och vänd dig bort från andra personer eller ytor; eller täck mun och näsa med en näsduk som du sedan genast kastar bort.
 • Undvik närkontakt med sjuka personer.
 • Rengör och desinficera föremål som vidrörs ofta.
 • Om du känner symptom ska du sätta dig själv i karantän i 14 dagar samt underrätta de lokala hälsomyndigheterna i enlighet med de riktlinjer som angivits i landet eller staden. 

VI BRYR OSS OM ANVÄNDARNA OCH SAMHÄLLET. VI BRYR OSS OM DIG.

FRÅN OSS ALLA PÅ TIER MOBILITY