Sustainability – TIER

VI ÄR HELT KLIMATNEUTRALA

Det ligger i vår DNA att tillhandahålla hållbar mobilitet som är prisvärd och tillgänglig för alla. Klimatförändringarna händer just nu och vi måste agera. Därför har vi som första mikromobilitetsföretag valt att bli helt klimatneutrala fr.o.m. januari 2020.

Vårt engagemang handlar inte bara om att minska koldioxidutsläppen i samband med laddning utan också de produktions-, verksamhets- och transportrelaterade utsläppen. Helt enkelt alla utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar. Vi vill föregå med gott exempel och inspirera andra företag och leverantörer av mikromobilitet att agera klimatneutralt.

VÄGEN TILL KLIMATNEUTRAL MOBILITET

SÅ HÄR GJORDE VI

För att bli klimatneutrala valde vi och vår partner ClimatePartner en trestegslösning där vi identifierade våra utsläpp och tog reda på var vi hade störst potential att minska dem. När vi till slut inte kunde minska utsläppen mer kompenserade vi för resterande.

Steg 1

Beräkna utsläppen

Steg 2

Undvika och minska utsläppen 

Steg 3

Kompensera för vår klimatpåverkan

01

Beräkna

SÅ HÄR RÄKNADE VI UT VÅRT MILJÖAVTRYCK

Vi använde GH-protokollet i scope 3 för att beräkna utsläppen uppströms och nedströms om verksamheten under 2020. Det innefattar tjänsteresor, produktion och leverans av elscooters, laddning av elscooters, daglig drift och återvinning. Vi använder begreppet klimatneutral i stället för koldioxidneutral, eftersom beräkningen även omfattar andra växthusgaser som påverkar klimatet på vår planet utöver koldioxid.

02

Undvika och minska

PRODUKTION OCH LEVERANS

Vi minskade utsläppen genom att:

 • Begränsa användningen av kolintensiva material i produktionen av våra elscooters
 • Förbättra processen tillsammans med våra samarbetspartner
 • Välja det minst utsläppsintensiva leveranssättet

02

Undvika och minska

VERKSAMHETER OCH HUVUDKONTOR

Vi minskade utsläppen genom att:

 • Använda grön el för att ladda vår scooterpark och driva våra lagerbyggnader
 • Introducera utbytbara batterier för en effektivare drift
 • Ersätta dieseldrivna transportbilar med eldrivna lastcyklar och transportbilar
 • Endast servera vegetarisk mat vid officiella team-arrangemang
 • Införa en resepolicy som sänker koldioxidutsläppen för våra anställda

02

Undvika och minska

ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING

Vi minskade utsläppen genom att:
 • Reparera alla skadade elscooters
 • Återanvända eller återvinna alla resterande delar med den senaste tekniken hos våra återvinningspartner
 • Ge tidigare generationer av elscooters ett nytt liv genom att öppna upp för ägande (myTIER Scooter.)

03

Kompensera

SKYDDA MOTSVARANDE 8 400 FOTBOLLSPLANER AV SKOG

Vi kunde inte minska alla utsläpp till noll och valde därför att kompensera för resterande utsläpp genom att rädda skogsområden i Europa och Amazonas mot avskogning och stödja projekt för klimatkompensering. Genom projekt som begränsar och kompenserar för utsläpp skyddar vi 6 000 hektar av regnskog och skapar jobb i lokalsamhällen med initiativ som paranötsodling.

Tillsammans med ClimatePartner valde vi ut ett antal projekt för återplantering och bevarande av skogar i Sydamerika och Tyskland. Projekten som både begränsar klimatförändringar och stödjer lokalsamhällen gör TIER till ett certifierat klimatneutralt företag.

VÅRT ENGAGEMANG

TIERs vision är att förändra mobilitet för all framtid. Med utgångspunkt i vårt kärnvärde om hållbarhet har TIER därför antagit FN:s Globala mål för hållbar utveckling som ramverk för vårt hålbarhetsarbete.

SDG 11

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER

TIERs vision att förändra mobilitet för all framtid går hand i hand med utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Det är själva kärnan i vår verksamhet och TIER stödjer och bidrar fullt ut till detta hållbarhetsmål. Mål 11 kan dock bara realiseras om vi samtidigt förbinder oss att följa mål 9, 12, 13 och 17.

SDG 9

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

TEKNIK SOM MÖJLIGGÖR HÅLLBAR MOBILITET

TIER ska gå i täten för en enkel och hållbar mobilitet. Innovation och teknik har en enorm potential att bidra till en hållbar utveckling av mobilitet som är prisvärd och tillgänglig för alla. Vår egenutvecklade programvara och mobilitetsplattform understryker detta och vårt bidrag till Mål 9.

Läs hela artikeln .

SDG 12

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

UTBYTBARA BATTERIER

TIER ska sätta standarden inom hållbar konsumtion, produktion och verksamhet. En ny verksamhetsmodell, branschens första scooter med utbytbar batteriteknik och ett överlägset service- och reparationsprogram är bara några av de åtgärder som visar hur vi bidrar till mål 12.

SDG 13

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

KLIMATNEUTRAL MOBILITET ÄR HÄR

För att aktivt begränsa klimatförändringar minskar vi våra koldioxidutsläpp överallt där vi kan och kompenserar för resterande utsläpp genom olika projekt som främjar miljön och lokalsamhällen. Vi uppmanar människor att välja mikromobilitetslösningar framför fordon med förbränningsmotor för att ytterligare minska de mobilitetsrelaterade utsläppen.

SDG 17

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

PARTNERSKAP FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Starka och långsiktiga samarbeten med alla relevanta intressenter är avgörande för utvecklingen av hållbara en-to-end-lösningar för mobilitet. TIER visar hur alla inblandade, var och en med en unik kunskapsbas, kan arbeta tillsammans för att skapa en tillgänglig och hållbar urban transportinfrastruktur.  Läs hela artikeln .

ÖVRIGA PROJEKT

Klimatstrejk

TIER deltog i den globala klimatstrejken, Global Week for Future, i september 2019 där vi gick samman för att utkräva ansvar när Tysklands regering stod redo att avslöja kommande steg i klimatpolicyn. Alla TIER-medarbetare deltog i demonstrationerna som hölls på många platser i Tyskland och Europa.

No2crimes

No2Crimes är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar brottsförebyggande med ungdomar i Malmö. TIER stödjer No2Crimes arbete och ser till teamet har tillgång till sparkcyklar under sina nattvandringar – ett återkommande arrangemang där grupper av unga volontärer åker runt i staden för att hitta unga i behov av hjälp.

Women at TIER

Förra året startade vi en webbinarserie som vi kallar ”Women at TIER”. I dessa webbinarier vill vi inspirera kvinnor genom att lyfta exempel på ledarskap och utveckling, och skapa förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan avdelningar – inom TIER och inom andra startupbolag eller arbetsmiljöer.

Trädplantering

Som en del av våra globala hållbarhetsinitiativ är TIER starkt engagerat i att skydda en bit av Amazonas regnskog motsvarande 8 400 fotbollsplaner. I tillägg till våra globala ambitioner ägnade TIER-teamet också en kylig, men fin stund att plantera träd tillsammans med ClimatePartner på en plats strax norr om Berlin.

VALET ÄR DITT:

ride climate-neutral!
with tier.

HAR DU FRÅGOR?

TIER Sustainability Management

sustainability@tier.app