Sustainability – TIER

VI ER HELT KLIMANEUTRALE

Det ligger i vores DNA at tilbyde mobilitet, der er bæredygtig, tilgængelig og til at betale, for alle. Klimaændringer lader ikke vente på sig, og vi er nødt til at agere nu. Derfor har vi fra januar 2020 af forpligtet os til at være helt klimaneutrale, og vi er den første mikromobilitetsvirksomhed, der gør det.

Vi går længere end reduktion af CO2-udledninger forbundet med opladning og medtager også produktion samt drifts- og transportudledninger. Vi har redegjort for alle drivhusgasser, der bidrager til klimaændring. Vi vil gå foran med et godt eksempel og beder andre virksomheder og udbydere af mikromobilitet om at følge os og blive klimaneutrale.

VORES REJSE MOD KLIMANEUTRAL MOBILITET

SÅDAN GJORDE VI DET

Med henblik på at opnå klimaneutralitet valgte vi sammen med vores partner ClimatePartner en tretrinsmetode, som hjalp os med ikke blot at finde ud af, hvor vi udleder, men også hvor vi har det største potentiale for at reducere udledninger. Kun når vi ikke kunne reducere yderligere, kompenserede vi for vores tilbageværende emission.

TRIN 3

Beregning af vores emissioner

TRIN 2

Undgåelse og reduktion af emissioner 

TRIN 3

Kompensering for vores påvirkning

01

Beregning

SÅDAN BEREGNEDE VI VORES KLIMAAFTRYK

Vi valgte GHG-protokollens scope 3 som vores ramme til at beregne alle upstream- og downstreamemissioner for 2020. Det omfatter forretningsrejser, produktion og forsendelse af el-løbehjul, opladning af el-løbehjul, daglig drift samt genbrug. Vi refererer til klimaneutralitet i stedet for CO2-neutralitet, fordi beregningerne ikke kun omfatter kuldioxid, men også andre drivhusgasser, som påvirker klimaet på vores planet.

02

Undgåelse og reduktion

PRODUKTION OG FORSENDELSE

Vi reducerede vores udledninger ved at:

 • Begrænse brugen af kulintensive materialer, der bruges til at producere vores el-løbehjul Forbedre processen sammen med vores partnere
 • Improving the process together with our partners
 • Vælge den mindst udledningsintensive måde at forsende på

02

Undgåelse og reduktion

AKTIVITETER OG HOVEDKVARTER

Vi reducerede vores udledninger ved at:

 • Bruge grøn energi til at oplade vores flåde og køre vores lagre
 • Indføre udbyttelige batterier for mere effektiv daglig drift
 • Udskifte dieselvarebiler med el-ladcykler og el-varebiler
 • Tilbyde kun vegetarmad ved officielle teamevents
 • Implementere en CO2-begrænsende rejsepolitik for vores ansatte

02

Undgåelse og reduktion

GENBRUG OG SECOND LIFE

Vi reducerede vores udledninger ved at:
 • Reparere alle skadede el-løbehjul
 • Ændre eller genbruge alle resterende dele med vores genbrugspartneres nyeste teknologier
 • Give el-løbehjul af ældre dato et fuldt second life ved at gøre dem tilgængelige for ejerskab (myTIER Scooter)

03

Kompensation

BESKYTTER 8.400 FODBOLDBANER SKOV

Da vi ikke kan reducere alle vores udledninger til nul, kompenserer vi for vores resterende udledninger ved at redde områder i Europa og Amazonas fra skovrydning og støtte yderligere CO2-kompensationsprojekter. Takket være klimaafbødning og kompensationsprojekter beskytter vi 6.000 hektar regnskov og skaber jobs til lokalsamfund med initiativer som fx dyrkning af paranødder.

Sammen med ClimatePartner vælger vi en blanding af skovrydnings- og beskyttelsesprojekter i Sydamerika og Tyskland, som ikke kun afbøder klimaændringer, men også hjælper lokalsamfund - og det gør TIER til en certificeret klimaneutral virksomhed.

VORES FORPLIGTELSE

Det er TIERs mission at ændre mobilitet for altid. Som det næste trin, og virksomhedens forpligtelse til bæredygtighed som en grundlæggende værdi, har TIER indført United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) som dets bæredygtighedsramme.

SDG 11

BÆREDYGTGIGE BYER OG LOKALSAMFUND

FORBINDER LOKALSAMFUND BÆREDYGTIGT

TIERs mission om at ændre mobilitet for altid går hånd i hånd med at fremme udviklingen af bæredygtige byer og lokalsamfund. Da det er kernen i det vi gør, støtter og bidrager TIER derved meget til verdensmål 11. Når det er sagt, kan verdensmål 11 kun opnås ved på samme tid at støtte og forpligte sig til verdensmål 9, 12, 13 og 17.

SDG 9

INDUSTRI, INNOVATION & INFRASTRUKTUR

TEKNOLOGI TIL AT FREMME INKLUSIV MOBILITET

TIER tilstræber at gå forrest, når det gælder problemfri og bæredygtig mobilitet. Innovation og teknologi har et kæmpe potentiale at bidrage med til den bæredygtige udvikling af mobilitet, der er tilgængelig og til at betale, for alle. Vores selvudviklede software- og mobilitetsplatform understreger det og vores bidrag til verdensmål 9.

Læs hele artiklen for at få yderligere oplysninger.

SDG 12

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

OMBYTTELIGE BATTERIER

TIER tilstræber at sætte standarden, da det vedrører bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion og drift. Introduktion af en ny driftsmodel, branchens første løbehjul med ombyttelig batteriteknologi, og et fortrinligt vedligeholdelses- og reparationsprogram, er kun nogle få ting, der understreger vores bidrag til verdensmål 12.

SDG 13

KLIMAINDSATS

KLIMANEUTRAL MOBILITET ER HER

For aktivt at afbøde klimaforandring har vi reduceret vores CO2-udledninger dér, hvor vi kunne, og kompenseret resten ved at støtte CO2-kompensationsprojekter, som er til gavn for miljøet samt lokalsamfund. Vi vil altid opfordre folk til at bruge mikromobilitetsløsninger i stedet for køretøjer med forbrændingsmotorer til at reducere udledninger i forbindelse med mobilitet yderligere.

SDG 17

PARTNERSKABER FOR HANDLING

PARTNERSKABER TIL AT GENNEMFØRE BÆREDYGTIG ADGANG

Udvikling af stærke og varige partnerskaber med alle relevante interessenter er afgørende for at kunne tilbyde bæredygtige mobilitetsløsninger fra start til slut. TIER demonstrerer, hvordan hver mobilitetsspiller, som hver især har en unik videnbase, virkelig kan — hvis de går sammen — tilbyde transportinfrastrukturer i byer, der er tilgængelige og bæredygtige.  Læs hele artiklen for at få yderligere oplysninger.

ANDRE PROJEKTER

Klimastrejke

I september 2019 deltog TIER i den globale klimastrejke for at samles og kræve handling, da den tyske regering skulle annoncere sine næste skridt i klimapolitikken. Alle medarbejdere i TIER deltog i demonstrationerne, som fandt sted over hele Tyskland og Europa.

No2crimes

No2Crimes er en non-profit organisation, der arbejder med at forebygge kriminalitet blandt unge i Malmö. TIER er stolt af at støtte No2Crimes og stillede med glæde løbehjul til rådighed, som teamet kan bruge på de ugentlige 'natture' - en tilbagevendende begivenhed, hvor et team af frivillige bevæger sig rundt i byen for at hjælpe unge mennesker i nød.

Kvinder i TIER

Sidste år startede vi en række webinarer om Kvinder i TIER med det mål at inspirere de kvinder, vi arbejder med, gennem eksempler på lederskab og læring at muliggøre udveksling af viden og erfaring på tværs af afdelinger -- såvel i TIER som i andre nystartede virksomheder og arbejdsmiljøer.

Plantning af træer

Som et led i vores globale hashtag-initiativer om bæredygtighed er TIER forpligtet til at beskytte det, der svarer til 8.400 fodboldbaner af Amazonas-regnskoven. Foruden vores globale ambitioner brugte TIER-teamet en kold, men dejlig dag lidt nord for Berlin til at plante træer sammen med ClimatePartner.

the choice is yours:

ride climate-neutral!
with tier.

Har du yderligere spørgsmål?

TIER Sustainability Management

sustainability@tier.app