Covid19 Update - TIER

UWAŻAJ NA SIEBIE.
JEŹDZIJ BEZPIECZNIE.

ŻYJEMY W ŚWIECIE OPANOWANYM PRZEZ COVID-19. DLATEGO BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW I CZŁONKÓW NASZEJ SPOŁECZNOŚCI NIEZMIENNIE POZOSTAJE NAJWYŻSZYM PRIORYTETEM.

COVID-19 niezmiennie wpływa na życie lokalnych społeczności na całym świecie. Do tej pory zdiagnozowano już miliony przypadków, a wiele państw i miast zmaga się aktualnie z przybierającą na sile kolejną falą zachorowań i prowadzi działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby. Na temat funkcjonowania mikromobilności w warunkach pandemii COVID-19 wiemy już całkiem sporo, a eksperci, z którymi współpracujemy, regularnie kontrolują wdrażane przez nas środki bezpieczeństwa.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo użytkowników i zespołów jest dla nas najwyższym priorytetem. Stosujemy szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa, przestrzegając zaleceń WHO oraz lokalnych przepisów. Najnowsze badania pokazują, że ryzyko transmisji COVID-19 poprzez skażone powierzchnie jest niewielkie lub zerowe. Do zakażenia może dojść, jeśli użytkownik dotknie powierzchni w ciągu 1–2 godzin po tym, jak osoba chora na COVID-19 pozostawiła na tej powierzchni materiał zakaźny. Pomimo tego, że ryzyko zakażenia się COVID-19 poprzez cząstki wirusa pozostawione na e-hulajnodze jest niewielkie,TIER robi wszystko, by wyeliminować je całkowicie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przy korzystaniu z naszych e-hulajnóg i e-skuterów opracowaliśmy i wdrożyliśmy następujące środki bezpieczeństwa:

 • Każdy pojazd, który przeszedł proces wymiany baterii i kontroli stanu technicznego, jest dezynfekowany we wszystkich miejscach, w których może dojść do kontaktu użytkownika z pojazdem.
 • Pojazdy, które przechodzą prace konserwacyjne i naprawcze w naszych magazynach, przed powrotem do aktywnej floty są czyszczone oraz dezynfekowane.
 • W miastach, w których znajdują się nasze e-hulajnogi ze schowkami na kask lub e-skutery:
  • Schowki na kask (a także same kaski) oraz schowki pod siedzeniem są dezynfekowane.
  • Poprzez powiadomienia w aplikacji, a także media społecznościowe, przekazujemy naszym użytkownikom wszystkie wytyczne dotyczące zdrowia oraz bezpieczeństwa, jak i informujemy o istotnych zmianach.

 

 • Poprzez powiadomienia w aplikacji, a także media społecznościowe, przekazujemy naszym użytkownikom wszystkie wytyczne dotyczące zdrowia oraz bezpieczeństwa, jak i informujemy o istotnych zmianach.

Wdrażamy także gruntowne środki ostrożności w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników. Dzięki tym środkom TIER jest w stanie działać sprawnie pomimo trwającej pandemii COVID-19 i stale zapewniać środki komunikacji sprzyjające utrzymywaniu dystansu społecznego. W celu ochrony naszego zespołu wdrożyliśmy następujące środki ostrożności:

 • Wszystkim pracownikom, którzy nie pełnią niezbędnych ról w działalności operacyjnej lub zarządzaniu, rekomendujemy pracę zdalną – zwłaszcza, jeśli należą do grupy ryzyka.  
 • Pracownikom zaleciliśmy utrzymywanie dystansu wynoszącego co najmniej 2 metry, a także noszenie maseczek ochronnych zawsze wtedy, gdy opuszczają swoje stałe miejsce pracy. 
 • Zaleciliśmy pracownikom częste mycie rąk, zwłaszcza po przyjściu do magazynu lub biura, po powrocie z miasta po wymianie baterii lub z innych obszarów, a także przed każdym posiłkiem i po jego zakończeniu. Obok każdej umywalki umieszczona jest informacja dotycząca właściwego mycia rąk..
 • Pracownicy zostali pouczeni, by każdego dnia dezynfekowali swoje miejsce pracy przed jej rozpoczęciem. Rekomendujemy także codzienne dezynfekowanie urządzeń takich jak laptop lub telefon.
 • TIER zapewnił także chusteczki do dezynfekcji i płyny do odkażania rąk we wszystkich pojazdach technicznych (w e-vanach oraz rowerach elektrycznych). Członkowie zespołu zostali także wyczuleni na to, by przed i po dokonaniu każdej czynności, takiej jak np. wymiana baterii, dezynfekcja e-hulajnogi czy jej wyważenie, zdezynfekowali ręce.
 • Wszystkie pojazdy techniczne są dezynfekowane przed każdą zmianą i po jej zakończeniu.
 • Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie właściwego mycia rąk, utrzymywania higieny i bezpiecznego użytkowania naszych pojazdów.
 • Zmiany naszych zespołów miejskich zostały rozłożone w czasie, by ograniczyć do absolutnego minimum kontakty międzyludzkie mające miejsce przy prowadzeniu naszej codziennej działalności.
 • Wszyscy pracownicy wykonujący pracę w terenie mają dostęp do środków ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice, żele hydroalkoholowe do dezynfekcji rąk).
 • Aby ograniczyć wszelkie bliskie kontakty, osobiste spotkania zastąpiliśmy rozmowami telefonicznymi / wideokonferencjami. Osobiste spotkania w salach konferencyjnych mogą odbywać się jedynie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego dystansu.
 • Odbywanie podróży służbowych dozwolone jest jedynie w kluczowych sprawach. 

Wszelkie środki bezpieczeństwa monitorowane są przez naszą wewnętrzną grupę roboczą ds. COVID-19, która śledzi najnowsze informacje oraz lokalne przepisy, by w razie potrzeby wprowadzić zmiany w podejmowanych przez nas środkach ostrożności.

DOSTĘPNOŚĆ NASZYCH USŁUG NA WSZYSTKICH RYNKACH

Stale monitorując aktualną sytuację, jesteśmy przekonani o potrzebie wykorzystywania w tym trudnym czasie bezpiecznych, sprzyjających utrzymywaniu dystansu społecznego środków komunikacji. Pomimo obostrzeń i pracy zdalnej wiele osób pracujących zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia oraz sklepach z najbardziej potrzebnymi towarami jest zmuszonych do regularnych dojazdów do miejsca pracy. Wciąż aktywnie działamy we wszystkich miastach,w których byliśmy obecni już przed wybuchem pandemii, a ponadto rozszerzyliśmy naszą sieć o 25 nowych miast, zapewniając ich mieszkańcom dostęp do bezpiecznych środków komunikacji.

Wszystkie zmiany w naszej działalności, których dokonujemy, konsultowane są z władzami poszczególnych miast. Dostosowaliśmy również nasz sposób działania tak, by jak najszybciej wdrażać decyzje mające wpływ na dostępność naszych usług lub zalecenia władz poszczególnych miast.

Przezwyciężenie trudności, z którymi aktualnie się zmagamy, wymaga zbiorowego wysiłku członków każdej społeczności. Dlatego też TIER regularnie sprawdza, w jaki sposób najpełniej można wspomóc władze publiczne, a także organizacje prywatne w wysiłkach podejmowanych w walce z koronawirusem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWKO COVID-19 DLA NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW I SPOŁECZNOŚCI

TIER zapewnia bieżące wskazówki i aktualizacje za pośrednictwem naszej aplikacji, strony internetowej i wiadomości e-mail. Dodatkowo radzimy wszystkim członom naszej społeczności, by stale śledzili lokalne i krajowe wytyczne dotyczące COVID-19, a także wytyczne i dobre praktyki prezentowane przez WHO.

Aby bezpośrednio uzyskać informacje pochodzące od WHO, odwiedź stronę: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

WSKAZÓWKI MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 I ZMNIEJSZENIE OSOBISTEGO RYZYKA ZAKAŻENIA

 • Jeśli tylko jest to możliwe, pracuj z domu – w szczególności, jeżeli należysz do grupy ryzyka lub masz stały kontakt z osobą, która do niej należy. 
 • W każdej sytuacji staraj się utrzymywać dystans społeczny (min. 2 metry).
 • Myj często ręce wodą z dodatkiem mydła przez nie mniej niż 20 sekund. Jeżeli nie masz dostępu do wody z mydłem, użyj płynu do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.
 • Unikaj dotykania okolic oczu, nosa i ust, zwłaszcza przed umyciem rąk.
 • Staraj się kichać i kaszleć z dala od innych osób oraz powierzchni, wykorzystując własne zgięcie łokciowe lub zasłaniając usta i nos chusteczką (pamiętaj o tym, aby natychmiast ją wyrzucić).
 • Unikaj kontaktu z chorymi osobami.
 • W miarę możliwości dezynfekuj i czyść często dotykane powierzchnie.
 • Jeśli odczuwasz jakiekolwiek objawy chorobowe, poddaj się 14-dniowej autokwarantannie i poinformuj o tym właściwe organy, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Twoim kraju lub mieście. 

Dbamy o użytkowników i członków naszej społeczności. Dbamy o Ciebie.

CAŁY ZESPÓŁ TIER ŻYCZY WSZYSTKIEGO DOBREGO